A zenei pályát választó fiatalok számára megkerülhetetlen a szolfézs. Hangszeres főtárgy választása esetén is komoly felvételi követelményeket kell teljesíteni szolfézs, zeneelmélet területén. 

A szakközépiskolai, konzervatóriumi felvételik során olyan mennyiségű és mélységű tananyagot kell elsajátítani mely önállóan, autodidakta módon nem igazán képzelhető el. Ehhez értő segítség, a felvételik metodikájában jártas tanár segítsége szükséges. Bár ebben az esetben a sokéves zeneiskolai szolfézstanulmányok  már a jelentkező mögött vannak, a sikeres felvételihez ezeket mélyíteni, jelentősen kibővíteni, hangsúlyozni és rendszerezni kell. Néha a zenei irányú továbbtanulásra vonatkozó döntés elég későn születik meg. Ilyenkor különösen fontos a meglévő tudás, az esetlegesen még hiányzó ismeretek és ezek ismeretében az elérendő cél realitásának felmérése.