A zenei pályát választó fiatalok számára megkerülhetetlen a szolfézs. Hangszeres főtárgy választása esetén is komoly felvételi követelményeket kell teljesíteni szolfézs- és zenetörténet területén. 

A szakközépiskolai, konzervatóriumi felvételik során olyan mennyiségű és mélységű tananyagot kell elsajátítani mely önállóan, autodidakta módon nem igazán képzelhető el. Ehhez értő segítség, a felvételik metodikájában jártas tanár segítsége szükséges. Bár ebben az esetben a sokéves zeneiskolai szolfézstanulmányok  már a jelentkező mögött vannak, a sikeres felvételihez ezeket mélyíteni, jelentősen kibővíteni és  – ami a legfontosabb –  a felvételi vizsgák logikája szerint hangsúlyozni és rendszerezni kell. Nem lehet elhallgatni azt sem, hogy a zenei irányú továbbtanulásra vonatkozó döntés sok esetben elég későn születik meg. Ilyenkor különösen fontos a meglévő tudás, az esetlegesen még hiányzó ismeretek és ezek ismeretében az elérendő cél realitásának felmérése.

A felsőoktatási felvételire történő felkészítés az általunk kínált távoktatási formában -önmagában- nyilvánvalóan nem lehetséges.  Ez esetben leginkább abban tudunk segíteni, hogy a felkészítést végző team megszokott hangsúlyain és  a felvételiző komfortzónáján túl – több szem többet lát elv alapján – harmadik félként rá tudunk világítani a fejlesztendő területekre és ehhez kiegészítő támogatást tudunk nyújtani.